Over KTWV

De V.Z.W. “Koninklijke Temse Watersport Vereniging” (of kortweg K.T.W.V.) is ontstaan in 1947 en sindsdien uitgegroeid tot één van de grootste watersportverenigingen in het Waasland.
De vereniging heeft tot doel de sport in het algemeen, en bijzonderlijk de watersport, in al zijn takken te bevorderen.

Het bestuur

Jacques Van Brussel

Jacques Van Brussel

Voorzitter
Bob Berben

Bob Berben

Penningmeester
Katja Dierick

Katja Dierick

Secretariaat
Catherine	Meeus

Catherine Meeus

Facturatie, Feestzaal, Verzekering
Frank Waltens

Frank Waltens

Gebouwen

Naar boven

Havenmeester

Patrick Van Der Haeghen

Patrick Van Der Haeghen

Havenmeester
Eric Van Der Haeghen

Eric Van Der Haeghen

Havenbeleid

Naar boven

Geschiedenis

Zeven waterratten die voor de oorlog (WO II) leden waren van twee verschillende clubs ( de Scheldevrienden en Scheldelust) besluiten een nieuwe watersport vereniging op te richten : De Temse Watersport Vereniging (1946)

Het puin van de Mechelen – Terneuzen brug moet nog uit de Schelde geruimd worden. De nieuwe Scheldebrug bestaat slechts op plan. Stroomafwaarts van de kaai van Temse, strekt zich nog een bos uit tot aan de oever.

Op 30 september 1948 heeft de eerste Algemene Vergadering van de Vereniging, plaats in het “Palinghuis”.

De eerste kanoloods werd gebouwd op een hoekje toebehorende aan de scheepswerf Boel.

De club telt 77 leden.

In het jaar 1950 werd nijveraar Wauters Gabriël (Gaby) tot voorzitter gekozen. Onder het motto “democratie – zelfstandigheid – vrijheid “ is hij de stuwende kracht die de vereniging tot een grote expansie zal leiden.

Voor de eerste maal in Temse richten leden van Temse Watersport een nachtelijk waterfeest in met verlichte boten. In diezelfde periode wordt naast de kano en jachtafdeling een sectie Waterski opgericht.

Op 29 november 1951 werd de V.Z.W. Temse Watersport Vereniging (Statuten in het Staatsblad van 15 december) gesticht. De rechtspersoonlijkheid van onze vereniging wordt hierdoor bevestigd, en het doel nl. “ het bevorderen van de watersport in al zijn aspecten “ wordt in de statuten vastgelegd.

Naast de kanoloods, in open lucht, groeit steeds het aantal jachten, waarvan verschillende door de leden zelf zijn gebouwd. De waterski-afdeling neemt plaats tussen de beste van het land. Ten dienste van de skiërs wordt er uit Rotterdam een “Woonark” naar Temse gesleept door 6 leden van T.W.V. Na een zevendaagse tocht, een reis met hindernissen, veel pech en ongelukken, over 350 Km, en na 44 sluizen gepasseerd te hebben wordt de woonark 180 m stroomafwaarts van de kaai gemeerd en met de oever verbonden met een vlotbrug, de voorhoede voor de toekomstige meerplaatsen van Temse Watersport Vereniging (1954).

Toen in het jaar 1955 de Temse Scheldebrug werd gebouwd beleefden onze kanovaarders een fantastische periode (26 overwinningen).

De waterski-afdeling wordt in talrijke steden van het land gevraagd om er skifeesten en skishows te organiseren.

Eerste “Scheldefeeërie” in het jaar 1956 ! De boten van T.W.V. vormen de ruggengraat van dit prachtig lichtspektakel op de Schelde, dat vijf opeenvolgende jaren met groot succes vertoond wordt. Meer dan 3.000 toeschouwers wonen deze feesten bij.

Door uitbreidingswerken van de Boelwerf moet onze vereniging het terrein ontruimen.

Dank zij de medewerking van het gemeentebestuur kan de club een terrein, stroomafwaarts de brug, aankopen. In enkele weken tijd, worden plannen gemaakt, een bulldozer die per toeval voorbij komt wordt in beslag genomen en het terrein effen gelegd. Enkele maanden later is een nieuwe kanoloods opgetrokken, onmiddellijk gevolgd door een eerste loods voor jachten.

Naast de eerste jachten-loods wordt, in het jaar 1958, het terrein effen gelegd voor een tweede loods, welke 21 motorboten kan bergen. Onze dijk werd gratis verlicht … wat was het leven goedkoop in die tijd.

De plannen van een clubhuis worden voorbereid. Op onze meerplaatsen die 25 meter lang zijn wordt een vierde vlotbrug gelegd (1960). De afwerking van de tweede loods ( 26 m x 36 m.) loopt vlot (1961), wat de bebouwde oppervlakte brengt op 1.500 m2. De plannen van het clubhuis werden goedgekeurd en de werken onmiddellijk gestart. Op het einde van het jaar 1962 staat het geraamte recht en zijn de muren opgetrokken.

In 1963 wordt voor de eerste maal 2/3 van het gelijkvloers in gebruik genomen en viert Temse Watersport Vereniging onder eigen dak.

De eerste rally’s werden gehouden in 1964 en er is ook de geboorte van onze afdeling Motonautiek. De eerste “Twee zandbanken Rally” wordt ingericht. Over een omloop van Temse – Steendorp – Temse – Branst, nemen niet minder dan 35 boten, uit alle hoeken van het land, deel.

Het dak over het tweede verdiep van ons clubhuis wordt gelegd in 1965. De meerplaatsen strekken zich uit over 300 meter en een vijfde vlotbrug komt de jachthaven vergroten.

Onze afdeling “Diepzeeduiken” wordt opgericht in het jaar 1966. Daar Temse nog geen zwembad bezit rijden de leden onvermoeibaar iedere woensdag naar een bevriende club in Brussel, de C.A.S.Dank zij een akkoord met het zwembad van Sint-Niklaas, kunnen zij ook iedere zondagmorgen aldaar hun training verder zetten. Tot in 1969 het nieuwe zwembad van Temse haar deuren opent en de TWV-duikers hun activiteiten verplaatsen naar Temse.

In 1970 werd onze duikschool erkend door de regionale en nationale federaties NELOS en BEFOS en gemachtigd om monitoren op te leiden.

De haven stroomafwaarts van de Scheldebrug is ondertussen verder uitgebouwd en beschikt nu over 8 vlotbruggen, 32 meerplaatsen, 890 leden, meer dan 140 ingeschreven jachten, 5 sportafdelingen (1970).

Bij de zilveren Jubileumviering, in 1972 kan T.W.V. vol trots terugblikken op een stormachtige maar succesvolle groeiperiode.

De daarop volgende jaren zullen de inspanningen vooral gericht worden op het bestendigen van de bereikte resultaten, dit door een gestadige uitbouw van de installaties, verbetering van de administratieve organisaties en een grotere bekendheidsverwerving bij het grote publiek en erkenning door de Openbare Besturen.

De watersnood van januari 1976 noopt tot dijkverhoging. De hijskraan moet aangepast worden. De standregelen “leden deelgenoten” worden bekrachtigd en definitief aanvaard tijdens een buitengewone Algemene Vergadering. Alle eigenaars van boten op het terrein of in de loodsen worden verplicht aan te sluiten bij een gezamenlijke clubverzekering en tekenen een afstand van verhaal ten opzichte van elkaar. Ook het reglement “diepzeeduiken” wordt opgesteld.

Gaby Wauters’ voorzitterschap wordt met de nodige luister gevierd op 2 en 3 februari 1990.

Helaas, het noodlot slaat toe, onbarmhartig en genadeloos. Als all round sportman ging de voorkeur van de voorzitter uit naar watersporten. De laatste jaren toonde Gaby evenwel grote interesse voor het helikoptervliegen en werd hij een ervaren piloot. Zo lag hij ook aan de basis van de succesvolle helikoptervluchten tijdens de kaaifeesten. Deze hobby is hem fataal geworden. Op zondag 20 mei, boven Dinan, raakte zijn motor defect en stortte zijn toestel neer.

Gaby die met hart en ziel aan Temse verankerd was, rust voor eeuwig aan de oevers van de stroom waarop hij zoveel tijd heeft doorgebracht.

Maar het leven gaat voort. In 1995 krijgt ons clubhuis een grondige beurt en wordt totaal opgefrist, met vernieuwing van de meubelen en zithoek en een nieuw terras.

Tien jaar later, in het jaar 2005, wordt op de Schelde ter hoogte van ponton 5 tot 7 gestart met ‘ploegen’ dit om de toegankelijkheid van de jachthaven te verbeteren.

Er is ook een eerste maal sprake (05 mei 2005) van de aanleg van een nieuwe brug. De brug zal stroomopwaarts naast de bestaande brug worden gebouwd en de firma Belgomine zal stroomafwaarts geherlokaliseerd worden met een nieuwe kaai van 120 meter. Daardoor komt het ganse patrimonium van KTWV in het gedrang.

Er wordt een nieuwe locatie gezocht en gevonden op ‘de Zaat’ waar de Zeeschelde een nieuwe jachthaven zou bouwen met concessieovereenkomst voor lange termijn.

Begin september 2006 werd begonnen met de bouw van het nieuwe clubgebouw en op 12 september 2006 werden de eerste proefboringen gedaan voor de uitbouw van de nieuwe jachthaven en op 20 september had in aanwezigheid van Minister Kris Peeters, van burgemeester Luc De Ryck en van tal van andere prominenten, beheerders en clubleden van KTWV de officiële eerste steenlegging plaats van ons nieuw clubgebouw en jachthaven. Op 3 oktober 2006 werd de eerste steen gelegd van de nieuwe Scheldebrug over de N16 en ook de bouw van de nieuwe jachthaven gaat op 6 december 2006 van start.

Op 20 april 2007 had de officiële opening plaats van onze nieuwe jachthaven in aanwezigheid van Minister Kris Peeters, burgemeester Luc De Ryck en tal van prominenten en genodigden.

Op 30 juni 2007 waren de werken aan KTWV Clubhuis, duikerslocaties en loods beëindigd en op 1 juli 2007 opende de cafétaria haar deuren. Het resultaat mag gezien worden!

Op 22 september 2007 vieren wij in ons nieuw clubgebouw het 60-jarig bestaan van KTWV met een feestelijk buffet.

Begin 2008 stellen wij vast dat de havenwerken vlot verlopen en uiteindelijk worden begin september ook de aanlegplaatsen voorzien van elektriciteit en water. KTWV draait ondertussen op volle toeren.

In 2009 worden alle toegangen tot de pontons geautomatiseerd en de toegang en alle controles worden geregeld bij middel van een persoonlijke badge.

Er is een lange weg afgelegd !

UPDATE 2023:

Alle toegangen tot de pontons zijn te openen via GSM module.

Naar boven

Fotogalerij

POETSDAG OP DE KTWV – Zaterdag 16 Maart 2024

Met dank aan alle medewerkers 😉

Nieuwjaarsreceptie KTWV 2023

Naar boven