Lidmaatschap

Informatie voor nieuwe leden

Indien u lid wenst te worden van onze club, dient u een document “aanvraag tot lidmaatschap of ATL” in te vullen en terug te bezorgen aan onze voorzitter of aan de havenmeester. De voorzitter bekijkt te samen met de havenmeester of er plaats is aan de steiger, op het terrein of in de loods (afhankelijk van wat u aanvraagt).

Indien er plaats is en de leden van het bestuur aanvaarden uw lidmaatschap, ontvangt u een voorstel met de berekening van uw lidgeld. Als u akkoord gaat en u binnen de 14 dagen na ontvangst voorstel betaald, bent u lid.

Het lidgeld bestaat uit :

  • Persoonlijk lidgeld + sportlidgeld + magazine Varen + aansluiting bij VVW. (totaal 75 €) Dit loopt van 1 januari tot 31 december.
  • Lidgeld voor uw boot. Van 1 april tot 31 maart.
  • Ligplaats voor uw boot aan de steiger van 1 april tot 31 oktober.
  • Optioneel kan u uw boot ook in de winter aan de steiger laten liggen van 1 november tot 31 maart (= winterberging terrein) of indien er plaats is, kan u uw boot in de winter op het terrein van KTWV laten liggen van 1 november tot 31 maart (= winterberging terrein) of in de loods van 1 november tot 31 maart (= winterberging loods). Bij plaatsgebrek in de loods kunnen wij u op een wachtlijst zetten. Gelieve dit aan te geven indien gewenst.
  • Nieuwe leden betalen een eenmalige toetredingsbijdrage van 200 € exclusief BTW.
  • Tevens wordt er een voorschot van 200 € gevraagd bij aansluiting voor de extra kosten en diensten die apart worden afgerekend. Deze kan u terugvragen bij het verlaten van de club.

Elk jaar ontvangt u in november en december een rekening voor het lidgeld van het volgende jaar. D.w.z. lidgeld personen van 1 januari tot 31 december en boot + ligplaats vanaf 1 april tot 1 april het jaar daarop. U wordt dan vriendelijk verzocht voor 25 december te betalen. Tot 1 januari reserveren wij dan uw plaats aan de steiger. Leden die dan nog niet betaald hebben, kunnen wij geen plaats garanderen.
Lidgelden worden niet terugbetaald eens het seizoen begonnen is, ook niet als u vroegtijdig de club verlaat. Dit omdat wij deze plaats voor u gereserveerd hebben gehouden.

Voor alle vragen m.b.t. uw ligplaats, het te water laten van uw boot etc… kan u bij de voorzitter terecht (tel. 0475/92.97.49).

Voor toegang tot de steiger, clubhuis kan u een afspraak maken met Frank Waltens (tel. 0475/82.87.18). Indien uw boot aan de steiger ligt, hebt u recht op één toegang per ingeschreven lid, mits betaling van een waarborg.

Er zijn douches en toiletten in het clubhuis, waar u als lid gebruik kunt van maken.

Tevens hebben wij een clublokaal, dat voor clubevents en vergaderingen gebruikt wordt. Dit lokaal kan tevens persoonlijk afgehuurd worden voor recepties, babyborrels, feesten, vergaderingen en lessen.
Prijzen op aanvraag bij Catherine Meeus (tel. 0485/14.05.39) of feestzaal@ktwv.be

Het bestuur wordt verkozen op de algemene ledenvergadering, waar alle leden voor uitgenodigd worden. Onze club wordt bestuurd door leden op vrijwillige basis. Wij vragen dan ook om respectvol om te gaan met de personen die zich belangeloos inzetten voor de club. Tevens rekenen wij op onze leden om af en toe een handje toe te steken wanneer daar een oproep wordt voor gedaan.

Naar boven

Tarieven lidmaatschap

Lidgeld KTWV + sportlidgeld Yachting (jan-dec) incl. VVW lidgeld en magazine VAREN 75 €
Lidgeld KTWV volwassenen20 €
Lidgeld KTWV kind + 18 jaar20 €
Lidgeld KTWV kind – 18 jaar15 €
Steunend lid (sportlid zonder varen)40 €
Provisie – Waarborg extra diensten (eenmalig bij aansluiting, wordt terugbetaald bij verlaten club)200 €
Inschrijvingsrecht (eenmalig) excl. 21% BTW 200 €
Jaarlijks lidgeld boot : (excl. 21% BTW) april-maart
Tot 6 meter150 €
Supplement per bijkomende meter35 €/meter
Meerplaatsen (excl. 21% BTW) 1 april-31 oktober
Per meter, met een minimum van 6 meter30 €/meter
Forfait water per meerplaats10 €
Winterberging (excl. 21% BTW) 1 november – 31 maart
In loods, per m² (+0,5 m in lengte en breedte)15 €/m²
Op terrein, per m² (+0,5 m in lengte en breedte) 9 €/m²
Op water, tot 6 meter150 €
Op water, Supplement per bijkomende meter 30 €/meter
Extra diensten (excl. 21% BTW)
Boot in- of uit het water halen met tractor – Leden50 €
Boot in- of uit het water halen met tractor – Niet-Leden120 €
Elektriciteit – Huur meter10 €
Elektriciteit – verbruik per kWh0,35 €
Gebruik hoge drukreiniger25 €
Huur box in loods voor opberging materiaal
gedurende ganse lidmaatschap
50 €

Naar boven

Documenten lidmaatschap

Naar boven